anglavingar

Auran och färgernas betydelse

Allt levande har en aura kring sig själv, ett energifält. En auran vibrerar i olika hastigheter och alla har sin egen energi vibrationsfrekvens. Om vi ​​ändrar energifältet ändras även den fysiska kroppen och vice versa. Aura och chakrasystemet arbetar i symbios med varandra. 

Auran består av ki energi och i en aura kan du avläsa tankar, obalanser, en själs livshistoria, parallella liv, potentialer och hinder m.m.

Du kan både se och känna någons aura. Det enklaste sättet att se någons aura är att låta personen du stå framför en vit bakgrund. Ta lite djupt andetag och stilla ditt sinne, titta sedan med avslappnad blick vid sidan om personen och lägg märke till vad du börjar att se, känna och höra.

En energi aura är den enklaste auruan att se, den ser ut som förtätad luft och den är färglös. Du kan också se olika färger i en aura. Ju fler gånger du övar att titta på en aura desto mer dyker upp för dig. När du ser en färg, bör du alltid registrera dina känslor tillsammans med färgen. Våra känslor talar alltid sanningen.
En färg kan betyda många olika saker beroende på sin nyans. Varje färg har en positiv och en negativ sida.

Chakra betyder hjul i sanskrit och vi byter dagligen energi med varandra i 5 av våra 7 huvud chakra. De symboliseras ofta som snurrande hjul eller konor. Kronchakrat tar in solenergi och rotchakrat tar in jordens energi. Människor behöver träffa andra människor för att må bra. Djur tar inte in i mänsklig energi och därför behöver de också möta djur av samma sort för att må bra.
Vi har 7 huvudchakra och 144 underordnade chakra som är kopplade till våra 7 huvudchaka. Genom vår uppstigning renas och öppnas våra chaka allt mer
Karma finns bara i chakra 1-7.  Dessa 7 chakra är kopplade till olika körtlar, ljud, blommor, färger och änglar, stenar och har alla olika funktioner. Vi har chakra under våra fötter och långt ovanför vårt kronchakra. Människan har totalt 58 chakras. Idag finns information om chakra 1-24 på jorden. När jorden har ökat sin energifrekvens av ren kärlek släpper källan information om chakra 25 - 58 till jorden.

De flesta arbetar med att rena och öppna sina 1-12 chakra i detta liv, men vi är även många som fortsätter upp mot chakra 24. Efter en uppstigning har börjat, det kan ta upp till tre livstider innan du öppnar 12 chakrasystemet helt. En uppstigning pågår i perioder under hela ditt liv. Allt sker i din personliga takt, viktigt att inte låta dig dras med i den hysteri som vissa vill skapa kring en uppstigning. Gör alla dina val med ren villkorslös kärlek så går uppstigningen lättare. Genom att göra 12-chakra meditation varje dag, påskyndar du denna aktivering på ett säkert sätt med änglarna. Ett chakra består av olika färger som snurrar runt oss. En chakra snurrar både medurs och moturs. Ditt chakrasystem arbetar i symbios med din aura. Om du ändrar din energi i din aura förändras även dina chakra som i sin tur ändrar din fysiska kropp.

Stänga ett chakra?

Du ska aldrig stänga ett chakra under en meditation! Det är mycket beklagligt att läsa i kända tidningar hur de tar in artiklar som uppmanar att vi ska "stänga ner " för att klara av våra mediala intryck eller vid en meditation! Vi ska öppna och rena våra chakran så mycket vi kan och rensa ut så mycket karma som möjligt under denna livstid. Välsigna ditt hjärta och förlåt dig själv och andra dagligen och grunda dig djupt i din jordstjärna. Då  blir vi balanserade igen i vår kropp och själ.
Chakrasystemet kan beskrivas som en DNA-spiral. Varje chakra består av en inåtgående energi virvel och en utåtgående energivirvel. Den inre energivirveln bestämmer hur mycket energi som ska fördelas till olika inre organ. Den yttre energivirveln bestämmer hur mycket energi som ska fördelas till  aura och livsområden.

Olika chakra är kopplade till olika dimensioner och när du renar och öppnar ditt hjärta ökar du i frekvens och kan därmed stiga upp i en dimension:

Chakra 1 - 7 är kopplad till den 3:e dimensionen
Chakra 8 - 15 är kopplad till den 4: e dimensionella dimensionen
Chakra 16 - 22 är kopplad till den 5: e dimensionen
Chakra 23-24 är kopplad till den 6 :dimensionen 


Vad de olika aura färgerna står:

Detta är en vägledning, men kom ihåg att du alltid ska registera det du ser tillsammans med den känslan du får när du avläser något.

Turkos: en healer, känslighet, medkänsla. Desto ljusare turkos färg personen har i sin aura desto renare och starkare healingförmåga har personen. Även en stark kontakt med änglarna.

En vit aura: står för sanning och renhet, starka änglalika egenskaper. Själen en ren och stark kontakt med de högsta dimensionerna .De som har ren kontakt med Ärkeängeln Mikael får ett vitt ljus i sin aura närmast huvudet. När du ser hur det gnistrar eller blinkar med vitt eller blått ljus är änglar i närheten.

Rött : Rotchakrat, ilska, nervositet, ångest.

Djup röd: En grundad person, aktiv, realist, stark viljestyrka, handlingskraft.

Klar röd: Kraftfull och passionerad.

Ljus rosa: Öm ,känslig, konstnärlig, medkänsla ,kärlek och kan även tyda på att personen är klarhörande.

Mörk rosa: Oärlig, omogen.

Orange: Bukchakrat, står för fortplantningsorganen, en utåtriktad person, social, modig, äventyrlig, kan även stå för missbruk av någon form.

Orange röd: Står för skaparkraft och förtroende.

Orange-gul: Kreativ, intelligent, perfektionist.

Gul: Solarplexius, står för inspiration, intelligens, lekfullhet, optimistisk, lättsamhet.

Ljusgult: Står för andlig medvetenhet, hoppfullhet och nya ideer.

Citrongult: Kämpar för att behålla makten, Prestige, rädd för att förlora kontrollen.

Mörkt brungul: En student /person som försöker lära sig allt på en gång för att ta igen" förlorad tid" vilket ger stress.

Grönt: Hjärtchakrat, står dels för hjärtat och lungorna, tillväxt och balans, stark kärlek till djur och natur, förändring.

Mörk skogsgrön: Avundsjuka, osäkerhet, låg självkänsla ,bitterhet, känslig för kritik.

Blå: Lugn, samlad, älskar att hjälpa andra, känslig, intuitiv, kommunikation.

Ljus kungsblå: Står för klarseende, mycket andlig, generös, på rätt väg och nya möjligheter träder in i livet.

Indigo: Står för det 3:e ögat, inre seende, har en djup känslighet.

Violett/ lila: Kornchakrat, transformation av kronchakrat, chakrat transformeras till det bättre eller sämre med de andliga kontakterna. Makt,kändiskskap och girighet drar renheten i andligheten.

Silver: står för överflöd både andligt och fysiskt. Ljus silver kan spegla massor av pengar  och/eller ett uppvaknande av det kosmiska sinnet.

Mörkt grumligt grå: Rester av rädsla har samlats i kroppen med en potential för hälsoproblem.

Guld: En färg på upplysning och gudomligt skydd, visdom ,inre kunskap och en intuitiv tänkare.

Svart: Sjukdom/hälsoproblem men kan även stå för att pesonen behöver vila, ta in mer Yin energi i livet.

Regnbågsfärgade ränder som sticker ut från händer, huvudet eller kroppen står för en Reiki healer eller en starperson.

12 Chakra systemet:
Jordstjänan finns under dina fötter ca 10 cm
Rotchakrat
Sacral chakrat
Navelchakrat
Solarplexus
Undre hjärt chakrat
Hjärtchakrat
Änglachakrat
Halschakrat
3:ögat
Kronchakrat
Gyllene kronan
Causal chakrat 10 cm ovanför kronchakrat
Själsstjärnan 15 cm ovanför kronchakrat
Stellar gateway/stargate 30 cm ovan för kronchakrat

De 3 livsområderna

Auran och chakrasystemet arbetar i symbios med varandra och chakrasystemet bestämmer hur mycket energi som ska fördelas till olika organ, livsområden, auran och omvärlden.  Vi tar in all nödvändig energi in i våra chakran. Här är en text som förklarar vad ett livsområde är och hur viktigt det är att vi har balans i detta.

De tre livsområdena beskriver en balans mellan den inre och yttre världen, som ömsesidigt relaterar till och berikar varandra. Dessa tre livsområden är meditation, relationer och kreativitet.
Det första livsområdet är meditation, som handlar om att skapa en medveten relation till sig själv och att upptäcka det inre varandet, det autentiska självet, den meditativa kvaliteten inuti, den inre källan till kärlek och sanning.
Det andra livsområdet är relationer, som handlar om att lära oss leva vår kärlek och sanning i relation till andra människor. Detta livsområde handlar om att lära oss relatera till andra utifrån vårt inre varande, från vårt autentiska själv. Det handlar om att lära oss relatera till andra i kärlek, glädje, tillit, accepterande, vänskap, medkänsla, uppriktighet och frihet. Detta livsområde handlar om att lära oss att våra relationer inte är en boja, utan en möjlighet att följa vårt hjärtas viskningar. Detta livsområde handlar också om att utveckla och omfamna våra manliga och kvinnliga sidor, så att ingendera sidan vinner eller dominerar över den andra. Det är då kärlekens gnista antänds naturligt i oss.
Det tredje livsområdet är kreativitet, som handlar om att lära oss följa vårt inres viskningar i kreativitet. Detta livsområde handlar om att lära oss uttrycka vår kärlek, glädje, intelligens och passion i kreativitet. Detta livsområde handlar också om att upptäcka det yrkesområde som vi älskar att uttrycka vår kreativitet genom och som skapar en djup känsla av glädje, mening och tillfredsställelse inom oss.
Kriteriet för att vår meditation fördjupas och utvecklas i vårt liv är att den meditativa kvaliteten börjar att genomsyra både våra relationer och vår kreativitet och att vi utvecklar en harmonisk balans mellan dessa tre livsområden.
Det finns tre olika grundläggande sätt att relatera till de tre livsområdena: Att välja att enbart fokusera på ett livsområde. Att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet. Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområden.

1. Att välja att enbart fokusera på ett livsområde.

Att välja att enbart fokusera på ett livsområde innebär att vi antingen fokuserar på meditation, relationer eller kreativitet. Att enbart fokusera på ett livsområde för att uttrycka hela vår kreativitet innebär att vi begränsar oss i att utveckla och uttrycka alla aspekter av vårt totala varande.
Att enbart lägga tonvikten vid att utveckla meditation i vårt liv gör att den meditativa kvaliteten inte kan tillåtas att utvecklas och genomsyra både våra relationer och vår kreativitet. Detta är dock ett vanligt val inom religiösa sammanhang och meditation har också traditionellt förknippats med någonting allvarligt och världsfrånvänt. Öst har också traditionellt valt denna position genom att enbart välja att fokusera på meditation och andlighet.
Att enbart fokusera på relationer gör att man missar både relationen till sig själv och relationen till kreativitet. Det gör också att man bygger upp hela sitt liv runt en annan person.
Att enbart välja att fokusera på kreativitet skapar en mekanisk arbetsnarkoman, som missar både relationen till sig själv och relationen till andra människor. Det skapar en person som bygger upp hela sin identitet på vad han gör, istället på vad han är. Det skapar också en ensam och isolerad person.

2. Att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet.
Att välja att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet skapar tre olika positioner:
Meditation/Relationer
Meditation/Kreativitet
Relationer/Kreativitet
Den första positionen Meditation/Relationer skapar en relation till sig själv och en relation till andra människor, men den är fortfarande begränsad genom att man inte utvecklar sin egen kreativitet och sina inneboende talanger, färdigheter och gåvor. Ju fler aspekter av vårt totala varande som vi utvecklar, ju rikare och tillfredsställande blir vårt liv. Positionen Meditation/Relationer beskriver också hur vi relaterar till de två polerna ensamhet, att vara med oss själva, och kärlek, att vara och relatera med andra, i vårt liv.
Den andra positionen Meditation/Kreativitet innebär en relation till sig själv och en relation till sin egen kreativitet, men den utesluter relationer med andra människor i vårt liv. Denna position kan vara mycket kreativ, men den kan också utesluta kärlek och stöd från andra människor i vårt liv. Detta är också en position som kan vara kreativ under en kortare tid till exempel när vi har avslutat en relation och behöver tid och utrymme att vara med oss själva och upptäcka vår egen kreativitet.
Den tredje positionen Relationer/Kreativitet är nog det vanligaste valet i Västvärlden, där fokus ligger på aktivitet och den yttre världen. Denna position innebär en relation till andra och en relation till kreativitet, men den utesluter den grundläggande relationen till sig själv. För att bedöma en individs allmänna funktionsnivå, så brukar också västerländska psykologer använda kriterierna hur en individs relationer och hur en individs arbetssituation ser ut. Problemet med denna position är att den beskriver en individ som har hela sitt fokus riktat utåt mot den yttre världen, medan han egentligen inte vet vem han är. Alla problem i västvärlden kan grundläggande spåras tillbaka till denna position, där hela fokus ligger på den yttre världen och en balans mellan den inre och yttre världen saknas. Denna position är ungefär som att bara försöka andas ut, utan att andas in igen.

3. Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområdena.

Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområdena skapar de bästa förutsättningarna för ett kreativt, tillfredsställande och harmoniskt liv. Naturligtvis kan ett visst livsområde dominera under en viss period, till exempel om man avslutar en relation så kan man istället lägga tonvikten på att använda sin frihet till att vara kreativ.
De flesta människor har bara utvecklat relationer och kreativitet i sitt liv. För att utveckla en balans mellan alla tre livsområdena, så behöver en individ ha utvecklat hjärtats medvetenhetsnivå. Hjärtat är dörren till att utveckla en balans mellan den inre och den yttre 
Övning – Meditation, relationer och kreativitet:
Skriv 1 A4-sida om hur varje livsområde fungerar i ditt liv. Skriv sedan 1 A4-sida om hur dessa tre livsområden relaterar till och ömsesidigt berikar varandra i ditt liv. Du kan också göra denna övning genom att dela dessa två frågor med en vän.
 

.

 

                   www.anglavingar.com       Instagram: annanglavingar        Facebook: Änglavingar