anglavingar

Reikibehandlingar Golden Star Energy

Hur fungerar en Reikibehandling?

När du bokar en behandling vill jag bara veta ditt namn och ditt telefonnummer. Innan du kommer tonar jag in mig och tar emot vägledning från änglarna som du behöver just nu för att stärka ditt inre helande. Jag skriver ner det på ett papper som du får ta med dig hem. Du får sedan berätta hur du mår och du får även ställa frågor som du undrar över. Jag har 100% tysnadsplikt  och inget är för svårt för mig att lyssna på. Jag är här för dig. Jag arbetar alltid med grundorsaken till obalansen i din kropp tillsammans med änglar och uppstigna mästare.

Änglarna visar mig alltid vilken typ av behandling du behöver bäst just nu och var du behöver Reiki aktiverat. Du kan självklart välja själv vilken typ av behandling du vill ha men tänk på att änglarna vet bäst vad din själ behöver just nu.
Ibland utförs Reikibehandlingen stående, sittandes på en stol eller att du ligger ner  på massagebänken.
Ibland jobbar jag i din aura och ibland lägger jag fysiskt mina händer på dig. Vanligt är att du upplever värme, kyla eller vibration under mina händer under behandlingen. Efter Reikibehandlingen talar vi alltid om hur du upplevde själva behandlingen. Du får dra ett ängelkort och genom detta kort bekräftar ofta änglarna det budskap som Ann förmedlade till dig i början av behandlingen.

Vad är reiki?
Reiki är japanska och rei betyder besjälad/andlig. Ki betyder livskraft/livsenergi. Reiki finns i allt levande, människa som blomma. Vi föds alla med reiki inom oss. En reiki utövare hjälper klienten att frigöra blockeringar så att energin i kroppen kan flöda fritt. Det finns bara en Reiki kraft men massor av olika tekniker och energifrekvenser, därför kan Reiki upplevas mycket olika. Den energifrekvens jag arbetar med är Golden Star Energy och är rent kristus ljus, ren villkorslös kärlek som helar på en ren och hög nivå tillsammans med de högsta änglarna och uppstigna mästare.

Reiki återställer din egen inre harmoni och balans. Denna metod är mycket stressreducerande och avslappnande. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen.
Du behöver inte göra några förberedelser för att ta emot en Reikibehandling. Kom ihåg att alltid dricka vatten efter en behandling och de följande dagarna.

Om du vill välja behandling själv kan du välja mellan dessa behandlingar: Pranic healing, Angel Healing, Reikibehandling, Energibalansering speciell.

Pris: 555 kr 1 timme.

Kontakta Ann & Änglavingar>>

Du behåller alla kläder på dig, men du tar av dina skor under behandlingen.

Distans Reiki

Även om du inte har möjlighet att träffa Ann personligen kan du boka en Reiki behandling oavsett vart du bor i världen. Avstånd finns inte i den 5 dimensionen. Jag utför distansbehandlingar både på djur och människor. Du betalar in arvodet senast 3 dagar innan behandlingen. 

Du bokar en tid med Ann & Änglavingar, till exempel klockan 10 och sedan lägger du ner i 15 minuter och följer anvisningarna du har fått från Ann. Efter behandlingen kontaktar Ann dig via telefon eller bor du utomlands sker återkopplingen via Skype eller messenger i ca 15 minuter. Ann förmedlar informationen hon har fått från änglarna och hur de har arbetat med dig.

Pris: 333 kr 
Tid: 30 minuter
Boka tid: Ring 073 80 570 81

Global Distans Reiki 70 kr

Flera gånger om året har du möjlighet att delta i distans Reiki aktiveringar som Ann & Änglavingar aktiverar från olika energiportaler runt om i världen. När du har anmält dig och betalat en donation på 70 kr  eller mer, skickar Ann dig en personlig kod till dig och information hur aktiveringen går till. Med den här koden kan du ansluta till denna distans Reiki hur många gånger du behöver och vid den tid som bäst passar dig. Tid existerar bara i den tredimensionella världen. Alla pengar doneras till olika välgörenhetsprojekt.

Läs mer>>

Anmäl dig genom att skicka en e-post till: ann@anglavingar.com

Betalning med Swish: 073 80 570 81 märk inbetalningen med ditt namn.
Handelsbanken: 6347- 815 594 038 Ann Ahlgren
Betalning från utland:
Betalning: BIC: HANDSESS.
IBAN: SE68 6000 0000 0008 1559 4038. Ann Ahlgren
Chakrabalansering

Chakrabalansering bygger på de indiska kunskaperna att människan har en rad energicentra i kroppen så kallade chakra.
Chakra betyder hjul på sanskrit och dess består av olika färger och ska snurra i din personliga takt. Genom chakrasystemet tar människan in energier och förmedlar ut energier. Auran och våra chakran arbetar i symbios med varandra.

Det finns 7 huvud chakra och en massa underordnade chackran som är kopplande till de 7 huvudchakrana. 7 chakra finns i kroppens mittlinje och de har olika vibrationer, former, färg och funktioner. Här åter finner vi även karma. Vi har även ett högre chakra system ovanför kronchakrat. Totalt har vi 58 st chakran men just nu är bara kunskap släppt på jorden upp till chakra 24. När jorden har höjt sin medvetenhet av ren kärlek släpps kunskapen om de ytterligare chakrana. De flesta i dag som lever på joden arbetar med chakra 1-13. Har du öppnat och aktiverat det högre chakra systemet så arbetar vi vidare med att samman koppla dessa korrekt under en chakrabalansering. Alla behandlingar blir individuella.

Reiki kan alltid aktiveras oavsett tillstånd, men är en klient sjuk ska även alltid legitimerad läkare kontaktas och du ska aldrig avbryta en medicinering. Reiki aktiveras som ett komplement i Sverige

                 www.anglavinger.com       Instagram: annanglavingar       Facebook: Änglavingar