anglavingar

Stenar och andliga övningar

QUANTUM QUATTRO 
VÄRLDEN GENOMGÅR EN STOR RENING, HEALING OCH FÖRVANDLING


Denna sten hjälper dig att öppna portarna till guds direkta helande ljus, en mycket ren och kraftfull sten att bära. Den kallas även för "Millennium Stone" och är en kristall av ren sanning och har en djup fredlig skyddande och kärleksfull energi. 

Stenens egenskaper är dels: Reducerar långvarig stress, En stark andlig läkning och förmedlar en stark transformation av kroppens DNA strängar, Den påverkar de nya frekvenserna vi nu ska föra in till jorden, stenen sammanstrålar all energi i kroppen i alla chakran i kroppen som utanför, dvs det högre chakra systemet som ännu inte är kända för människan då vi har 58 st. En stark sten för kärlek, helande, pengar och lycka och är en mycket inkännande sten.

Den hittades 1996. 
En av många egenskaper som stenen Quantum Quattro har är: kraft för att belysa den dolda korruptionen inom myndigheter och företag. Makthavarna är medveten om den men de har inte tyglat den. Ljuset sätter fokus på dessa problem i världen så de inte kan fortgå i framtiden.
Inför den nya frekvensernas införande får nutida människan vetskap om de skadliga ämnen som finns i luftföroreningar, i maten och mycket andra felaktigheter belyses snabbt i dagens samhälle via olika sociala medier. På den individuella nivån är det svårt att dölja den förvandling som sker inom oss alla. Alla våra svagheter lyfts fram till vårt medvetna, det är nyckeln till att ta hand om sig själv och göra det bästa för att stå centrerad i vår ökande självkännedom att allt är väl.

Negativiteten är på väg att lämna moder jord vårt jobb är att hålla fast vid ljuset och fokusera på att föra in den nya verkligheten den som hedrar alla människor, djur och natur vi måste värna om moder jord. I denna förändringens tid behöver vi en kraftfull sten som Quantum Quattro.
Den hjälper oss att lämna de gamla negativa krafterna bakom oss och ta in de nya ljusare och högre frekvenserna, då kan vi uppgradera oss själva och hjälpa till att hela moder jords frekvens. Om du är redo för ett kvantum språng in i de nya frekvenserna då är Quantum Quattro en sten att använda för dig.

Quantum Quattro är en kraftfull sten som består av fyra kopparbärande kraft stenar och en sten som är den sammanlänkande kraftkälla, den ger ett naturlig energiflöde ,renande och ett andligt uppvaknande. Dessa kraftfulla egenskaper gör stenen till en mångsidig kristall med många användnings områden.
De krafter som sammanförs är: Shattuckite, Dioptas, Malakit, Krysokolla och Rökkvarts.

Den vackra blå Shattuckite rengör och aktiverar 3:e ögat, hals och hjärtchakrat den sammanför oss med universums kunskap och högre dimensioner. Den hjälper oss att se vart vi behöver helas den hjälper oss att rätta oss själva. Den är speciellt kraftfull vid kommunikation, lärande och andlig information.

Gröna Dioptas är en av de bästa kristallerna för att lösgöra känslomässiga karma band, blockeringar i fysiska kroppen, känslokroppen, personliga relationer och den lösgör släktleds karma problem. Den läker hjärtchakrat genom förlåtelsens helande kraft.

Den vackert grön melerade Malakiten stärker viljestyrkan och den allmänna hälsan, den läker också gamla känslomönster. Malakiten förmedlar auran ett skydd mot negativa energier så de omvandlas till ljusa energier.

Krysokolla sammanför den gudomliga feminina kraften, den avlägsnar negativa energier som kan finnas i något chakra . Den rengör och lagar många system i kroppen. Krysokolla är perfekt sten att arbeta med man jobbar med ljud, genom tal, skrivande eller lärande. Dessa fyra stenar sammanlänkas genom den 5:e stenen som är rökkvarts.

Rökkvarts grundar och för samman de högre energierna ner till människors kroppar den skapar en energi källa som förstärker de andra fyra stenarnas egenskaper.

Den största gåvan Quantum Quattro förmedlar till bäraren är en möjlighet att rena och läka på djupet och på många nivåer. Den rengör händelser i detta liv och i parallella liv. Den helar kroppens känslomässiga sår och andliga sår. När människor börjar använda Quantum Quattro helas även moder jord och moder jords energigaller. Om man vill hela dessa galler kan man vid negativa kraftplatser gräva ner Quantum Quattro i jorden. Den kan även användas vid geopatisk stress som skapas av elektromagnetisk strålning, leylinjer, underjordiska vattendrag och liknande.

Välsigna ditt hjärta

Vi lever i en tid då mycket karma släpps i denna uppstigning som vi nu genomgår på jorden. Vissa dagar kan du känna dig riktigt tung i kroppen, gråtmild,uppleva mycket fysisk smärta och känslomässiga obalanser som kommer upp till ytan. Energivirveln kan vara mycket kraftfull! Drick vatten, grunda dig, stretcha ut musklerna och kom ihåg att välsigna ditt hjärta varje dag!

Lägg dig ner och förmedla ren kärlek till dig själv genom att lägga händerna på hjärtat och säga: Jag älskar mig själv, jag älskar mig sjäv villkorslöst, jag är kärlek, jag har ren villkorslös kärlek i alla mina relationer i mitt liv. Jag älskar mitt inre barn. 
Stenar som är bra att placera nära hjärtat är rosa kvarts och stenkristall.Rena stenarna i kallt rinnande vatten och be att få ta del av stenarnas helande kraft.

Andlighet och förlåtelse

Ordet andlighet innebär att uppleva så mycket vi kan under vår livstid här på jorden. Vår själ utvecklas genom både tunga och lätta erfarenheter, men den utvecklas också starkt av förlåtelse. Alla kan förlåta! Skulle det vara lättare att förlåta dig själv eller någon annan om du visste att det skulle påverka ditt ofödda barnbarns liv positivt eller någon du ännu inte träffat? När du förlåter dig själv eller någon annan hjälper du samtidigt andra själar. Ibland får vi upprepa en förlåtelse flera gånger innan det känns lätt att uttala eller säga det tyst inom oss och det är helt ok min vän.

Att förlåta dig själv eller en annan person är väldigt helande för din själ. All förlåtelse börjar med dig själv. Genom att förlåta någon som har gjort dig illa betyder inte att de "undviker" sina handlingar på något sätt. När vi går över till andra sidan går vi igenom en scanner där vi alla möter oss själva vad vi har gjort och vad vi inte inte har gjort under vårt liv på jorden. Vi kan även där i scannen förlåta oss själva och andra istället för att dömma oss så hårt. När vi dömmer uppstår karma. Gud dömmer ingen, han förlåter.

När du förlåter någon innebär det att du släpper ut den gamla lagrade ilskan som har förhindrat din andliga utveckling. Att hålla gammal oarbetad ilska och rädsla inom sig påverkar dig faktiskt mer negativt än de som har gjort dig illa dig! När vi börjar förlåta, slutar vårt karmahjul att snurra och vi öppnar oss för högre frekvenser av ren kärlek.

Kom ihåg att inte döma dig själv för hårt. Gud dömer inte någon. Vi ska vara tacksam mot livet för livet förmedlar kunskap till oss så att vi kan agera annorlunda vid nästa tillfälle.

Övning att förlåta

Gör en lista över alla människor eller organisationer som gjorde dig upprörd eller arg. Börja alltid med ditt eget namn. Listan kan också göras mentalt eller du skriver ner alla namn på ett papper. Du kan närsomhelst lägga till ett namn i listan. 

Säg eller skriv namnet på personen / företaget
- Jag älskar dig
- Jag förlåter dig
- Jag håller inga oförlåtelser tillbaka
- Du är fri och jag är fri
- Sedan tar du nästa namn och upprepar dessa meningar ovan. När du har sagt alla personers namn säger du Amen. Ärkeängelen Amen förstärker alla dina önskemål.

När gamla blockeringar släpps är det vanligt att du börjar frysa. När du starkt lyser i kärlekens ljus kan du också börja möta motstånd från svartsjuka själar. Det är själar som känner att du vibrerar i en högre energifrekvens än dem. De vill försöka ta ner dig till sin frekvens. Låt dem inte släcka ditt ljus! Fortsätt att vara empatisk och kärleksfull. Våga gå din egen väg och lyssna på vad ditt hjärta säger. Alla har en fri vilja att förändra och välja bra tankar, handlingar och ord som vi uttalar.
Visst kan det göra ont att möta dessa själar som är avundsjuka på ditt ljus men du gör rätt i att våga stå kvar i din sanning och ljus.  Att stå upp för någon  och visa empati om någon tex är mobbad eller har det svårt av någon andledning är en bra handling och du växer i ljuset. Du vet aldrig när du träffar en ängel ... alltid välj kärlek.

Kärlek och ljus förmedlar jag till er alla från mitt hjärta.

Dyrka aldrig någon!

Viktigt att säga att vi aldrig ska dyrka någon, vi alla är en enhet och lika mycket värda. Många människor dyrkar kändisar, personer som syns på TV och tidningar. Kom ihåg att bara för de syns i en tidning ofta betyder det inte att de arbetar med den renaste kraften och ljuset. Jag dyrkar aldrig någon oavsett hur känd de är eller hur rik de är, jag behandlar alla lika och det är jag tacksam för. En fattig människa kan ha den mest underbara ljusa själ, medans en känd person kan ha en mörkare själ, så kom ihåg döm aldrig någon efter pengar, ålder eller utseende. Alla själar på jorden strävar att bli fri från karma och att bli så ljus som möjligt under varje inkarnation som de är på jorden.

Vad händer om jag dyrkar någon?

Det som sker när du dyrkar någon är att du förminskar din egen kraft och all din kraft går till personen du dyrkar! Personen blir mer kraftfull. Kom ihåg att behålla din egen kraft för du kan också min vän! Tro på dig själv! Den renaste och strakaste healern eller läraren behöver inte vara den som är mest känd. 

Ärkeängel  Mikael och Rafaels helande filt 

Vi har alla änglar runt oss. Änglarna kan inte ingripa i ditt liv om du inte frågar dem om hjälp. Du kan aldrig be om  för mycket hjälp. Om du känner att du behöver en aktivering av helande energi, kan du enkelt be till våra vackra änglar om detta och helande energier flödar emot dig direkt min vän. De finns alltid där för dig, du behöver bara be dem om hjälp.

Lägg dig ner, andas med djupa, långsamma andetag. Be Archangel Michael att rensa dig från de negativa energier som du kan ha dragit på dig själv under dagen. Andas i o ch andas ut. Ärkeängel Michael kapar alla band från lägre energier som inte är av ren kärlek. Han rensar detta med eldens kraft. Han sveper nu in  dig i sin helande blå filt. Andas nu in denna helande blå färg ... andas in genom din näsa och ut genom öppen mun ... varje cell i din kropp strålar nu av detta rena blå änglaljus ...
Nu är det dags att be ärkeängel Rafael att komma tyst i ditt sinne, be nu om det renaste,starkaste, och helande gröna änglaljus du behöver just nu .... Ärkeängel Raphael sveper nu sin gröna helande filt runt dig  .. vackert grönt änglaljusljus strålar in i alla dina celler ... Kanske kan du känna en varm lugn känsla i din kropp eller en känsla av fred ... stanna i det här ljuset så länge du känner att du behöver det. Tack efteråt.

Bön till  ärkeängel Michael
Kära ärkeängeln Mikael. Jag ber om ditt rena lila helande ljus. Jag ber dig att omfamna mig med ditt lila helande ljus. Låt ditt ljus rena och läka mig på bästa möjliga sätt. Amen

Att Kapa band
Ord är starka energier. Säg dessa ord i 60 dagar, 1-3 gånger varje dag och du märker en stor förändring i ditt liv. Detso fler gånger du gör detta , desto mer märker du förändringen. Det är bra att göra detta första gången när du är i duschen varje morgon eftersom vatten renar och hjälper dig att grunda dig själv.
Säg:
Kära ärkeängel Michael, jag ber dig att kapa alla ohälsosamma trådar som tömer mig på energi från detta liv, från alla parallella liv och dimensioner som min själ levt och verkat i. Jag ber dig att sätta ett filter runt om hela mig så att bara kärleksfulla ord tankar och handlingar går igenom, allting annat går omedelbart åter till källan så att de kan lära sig av sina egna handlingar. Jag ber att aktivera den renaste och starkaste Reiki för alla inblandade parter så att vi alla kan nå vår högsta potential och livsuppgift i detta liv. Amen

Chakra ljud

Varje chakra är kopplad till en ljudvibration. Om du har en obalans i ett chakra, kan du enkelt upprepa dessa ljudvibrationer om och om igen flera gånger under dagen. Gör detta i minst en vecka och registrera vad du känner i din kropp och i ditt sinne. Om du inte riktigt vet vilket chakra som behöver extra balansering, kan du fråga: Vilket chakra behöver jag arbetamed? Det som först kommer i din tanke, känsla eller inre röst är det rätta svaret.

Chakra    Ljudvibration

Rot                      Lam
Hara                    Vam
Solar plexus      Ram                                                  
Hjärtat                Yam
Halsen                 Ham
3:e ögat               Om/Aum
kron                     Ffi
Causal                  Wes
Själsstjärnan      Ovs
Stellar gateway Fffo

Skydda dig mot andliga attacker

Andlig utveckling, en uppstigning innebär att du öppnar ditt hjärta. Att dagligen tänka, känna och göra medvetna val med ren kärlek. Du rensar först ut de obalanser du har i dina 7 huvudchakra som finns i kroppens mitt linje. Du rensar ut olika karma som har uppstått i dina parallella liv. När det är klart är du redo att börja arbeta med det högre chakrasystemet som sitter ovanför kronchakrat.

Desto ljusare du blir i din själ, ju starkare kan du känna av hur själar som har lägre frekvens än dig försöker att attakera dig och ditt ljus. Detta kan ske även från en själs energikropp som de flesta på jorden inte kan se med sina egna ögon.

Men du träffar givetvis också  fler själar som vibrerar i samma höga och rena frekvens som du gör! När du pratar med en själ som har ett rent hjärta och rena avsikter stärks ljuset mellan er , men också på jorden.

Det är mycket viktigt att du  grundar dig själv varje dag djupt i moder jord. Om du fortfarande attackeras av låga energier beror det på att skyddet inte är tillräckligt starkt. Här vill jag förmedla enkla tips som du kan göra för att stärka det gudomliga skyddet.

Andas med djupa andetag, be ärkeängel Michael och Jesus att  hjälpa dig att hela dig och skydda dig med sina helande ljus.
Tänk att rötter av ljus växer ut från dina fötter ner till moder jord hela vägen ner till jordens hjärta.
Föreställ dig att en strål av guldljus går ner genom universum, ner genom ditt kronchakra, ner till mitten av moder jorden. Detta guldljus börjar nu omsluta hela dig och du blir starkare för varje andetag du tar. Ett vackert guld regn omsluter nu din aura. Du är skyddad och du får nu behålla din energi en längre stund än tidigare. Tacka efteråt. 

Du kan även ropa på Jesus tre gånger eller Jerusalem tre gånger om du upplever något obehagligt eller någon form av attack.

Du kan också be Archangel Michael och Jesus att sätta upp ett gyllene kors framför dig. När låga energier kommer nära dig, känner de detta ljusa ljus från Kristus. De känner att de bränner sig själva av ljuset och på det sättet kommer de att sluta attackera dig.

Du kan också bli svag i din aura om du går emot ditt livs syfte. När du arbetar med vad du verkligen älskar, blir din aura starkare och starkare och din omgivning kan både se och känna din rena kraft.

The Flower Of Life - Livets blomma.

Livets blomma är en gammal symbol och finns i många religioner och kulturer runt om i världen och är en av de äldsta heliga symbolerna vi känner till på jorden. Den äldsta upptäcktes i Egypten vid Osiris tempel, och är minst 6000 år gammal. Symbolen finns också i forntida tempel i Kina, Mongoliet, Israel, Japan, Indien och Turkiet. Livets blomma har djup andlig mening. Denna symbol är lika gammal som skapelsen själv och Guds vita ängel är den som håller i dess flamma. Hon är ängeln som  håller i flamman av Golden Star Energy-frekvensen.

Du kan meditera över denna symbol för att uppnå helande. Sätt dig ner och be ärkeängeln Michael att ta bort ditt ego och koppla upp ditt  hjärta mot den rena gudomliga sanningen. Tänk på symbolen och upprepa namnet Flower of Life tyst i ditt sinne igen och igen ... efter ett tag kan du känna hur energin börjar att strömma igenom dina chakran. Tack efteråt och drick vatten.

Flower Of Life är känd för att ha kraftfulla helande egenskaper som hjälper dig att övervinna rädslan, hjälper dig att koppla upp dig till ditt högre medvetande, förmedla starkare självmedvetenhet och ökad upplysning. The Flower Of Life - Livets Blomma står för renhet och är en blomma av gud, innehåller kraften av alla dina drömmar. Har du en dröm som du vill bli uppfylld, upprepa symbolens namn och be till den Helige Anden att det bästa sker för alla inblandade parter för att uppfylla din högsta dröm. Den Helige Ande vet exakt vad din högsta dröm är.

Aqua Aura Platina

Denna sten kallas även för Opal-aura eller Angel aura kvarts. Den förmedlar pusselbitar till pusslet genom att skapa förståelse för de universella lagarna. Den talar om vad du sänder ut förmedlas alltid tillbaka till dig. Stenen  underlättar för dig att aktivera ljus och kärlek till din omgivning och det du önskar uppnå attraheras till dig. Det skapar en anslutning  mellan den fysiska och den icke fysiska världen. Den stimulerar också självgodkännande och underlättar eliminering av fördömande av både dig själv och andra. Chakra som är speciellt kopplade till den här stenen är: rot, kron, gyllene kronan, kausal, själsstjärna och Stellar Gateway. Bär den här stenen nära hjärtat och säg att jag aktiverar nu ljusa tankar till allt jag vill ha framgång i. Amen.

Grön aventurin

Ärkeängel Rafael är starkt kopplad till Grön Aventurin.
Den gröna Aventurinen är kopplad till hjärtchakrat och balanserar yin och yang energierna, stärker dina ledarskapskvaliteter med kärlek, hjälper dig att komma ihåg och förlåta, ökar tilliten, en sten som förmedlar lycka och överflöd (överflöd betyder inte alltid pengar utan även hälsa och kärlek) Stenen skapar kontakt med det helande vita ljuset i ditt hjärta. Det förbättrar din kreativitet och motiverar dig att prova nya spår. Den visar dig att allt är möjligt och du kan få allt du vill ha genom ditt hjärta, om du är villig att ta emot det. Det skapar glädje och ökar dina möjligheter till ett liv fyllt av kärlek, äventyr, pengar och framgång på jobbet andra saker du verkligen önskar.

Röd kvarts

Det är en mycket kraftfull och mångsidig kristall. Den producerar en mycket kraftfull energi som är en sammansmältning  av jordens energier och spirituella energier från de högre dimensionerna.
Den skapar balans mellan fysiska och spirutala nivåer. Energin förmedlar jordning, skydd, kraft och kreativitet. Den uppmuntrar dig att agera positivt och skapar överflöd. Den förmedlar en djupare insikt i det som orsakar din egen reaktion såväl som för andra och därigenom förmedlar en större förståelse. Den kan också användas för att förstärka, lagra, fokusera, omvandla och överföra energi för att rena och hela en situation eller ett tillstånd. Röd Kvarts är kopplad till root, hara och Kronchakrat.
Blå Kyanit
Det är en kanaliseringssten som ökar din uppfattnings förmåga och stärker din intuition och utveckling av dina mediala förmågor. Den  öppnar en länk till dina spirutiala gudier och underlättar intoning och kommunikation vid meditation genom att hjälpa dig att nå det förändrade tillståndet. Den öppnar och renar  dina chakra och subtila kroppar. Den löser upp  blockeringar, ilska och frustation och ökar din kontakt med dina känslor och din förmåga att uttrycka dem i en bön. Den förmedlar dig stöd i visualisering och hjälper dig med att komma ihåg budskapen i dina drömmar. Denna sten förmedlar en ökad ängla kontakt och denna sten behöver aldrig rengöras eftersom det inte absorberar eller håller kvar negativ energi. Kopplad till alla chakra men framför allt halsen och det tredje ögat.
 

Amazonit
Denna sten kallas för  hoppets sten. Stenen förmedlar hopp och kärlek till ditt hjärta. Stenen hjälper dig att tala från hjärtat och sätta ord på dina känslor och behov och förmedla dessa till andra. Det främjar sanningen, stärker din integritet och förtroende och för in kärlek in ditt liv. Den hjälper dig att se klart, stärker din intuition och stimulerar ditt intellekt och dina mediala förmågor. Det balanserar dina yin & yang energier i ditt liv. Den hjälper dig att vinna respekt och uppskattning när du talar i sanningens ljus.

Rosen Kvarts
Detta är en stark healing sten som är väldig viktig under vår uppstigning. Kopplad till hjärt och kronchakrat. Hjälper oss att öppna våra 3 hjärtan i vårt chakrasystem med ren villkorslös kärlek. Håll en rosenkvarts i din vänstra hand och säg: Jag och allt i mitt liv är omsluten av ren kärlek och harmoni. Den har en lugnande, renande och helande energi som förmedlar emotinell lättnad. Det tar bort negativitet och återskapar din tro på den sanna livskraften - kärleken.
Den öppnar ditt hjärta och fyller det med ren kärlek och stärker din förmåga till den villkorslösa kärleken, kärleken till dig själv och förmåga att älska andra och att känna sig älskad av andra. Rosen kvarts lär dig att verkligen förlåta både dig själv och andra vilket skapar balans och harmoni både inom dig själv och i relationer med andra. Den gör dig mer mottaglig för skönhet i alla former. Den uppmuntrar dig att förmedla dig själv tid att njuta av kärleken och skönheten som omger dig i din vardag. Den balanserar dina yin & yang-energier och aktiverar varje chakra med rätt energifrekvens för att skapa de bästa förutsättningarna så att du och ditt liv ska fyllas med harmoniska kärleksenergier på alla plan. Den kan också användas för att återskapa harmoni i sinne och känslor efter chockerande och kaotiska situationer eller att hela hjärta från sorger. En sten som har formen av en pyramid är mycket kraftfull oavsett sten/kristall.

 

Ametist

Ametiststenen är en av mina favoritstenar, en stark andlig helande sten. Den balanserar dina intellektuella, emotionella och fysiska kroppar och förser med en  klarförbindelse mellan dig och världarna i de andra dimensionerna. Den renar och stärker din aura. Det är en utmärkt sten för meditation, den hjälper dig både att komma in i medativet tillstånd och att behålla det. Den öppnar och förstärker dina mediala förmågor och förmedlar dig insikter som leder till välstånd och överflöd. Den är mycket bra att använda för att rengöra negativa energier och du kan använda ett ametist kluster för att rengöra dina andra stenar och kristaller. Ametisten är kopplad till alla dina chakra. Om du har en ametiststen kan du hålla den i din vänstra hand och säga: Jag är i kontakt med gudomliga dimensionerna.
Stenen har en stark förbindelse med Ärkeängel  Mikael. Den hjälper dig att tala sanning och stå upp för sanningen. Stärker ditt chakra i halsen. Den hjälper dig att välja rätt riktning i livet. Den hjälper till att hitta och stärka kontakten med din själsfrände så att du kan utvecklas. Vi har många själsfränden i våra liv. En själsfrände kan vara en person du möter under en kort stund som på en kurs, under en resa och så vidare. Vi är alla lärare för varandra på något sätt.

Bergskristall

Det här är den andra sten som är väldig viktig i vår uppstigning. Den är kopplad till alla våra chakra. Den förmedlar dig en mycket kraftfull och ren energi. Den har många användningsområden eftersom den kan lagra, förstärka, fokusera och överföra, omvandla och balansera energi. Det är en länk mellan universums rena och  ljusa energi och alla själar på jorden. Den öppnar upp sig för det goda och positiva i livet, samtidigt som den bidrar till att ta bort negativitet, både från din omgivning och från ditt personliga energifält. Den kan också användas för att förstärka kraften hos andra kristaller. Den stimulerar din intuition och är ett bra stöd under meditation och för att hjälpa dig att fokusera, koncentrera och styra dina tankar, avsikter och handlingar. Beroende på formen på stenen har stenen ytterligare egenskaper som Delfin kristall, fönsterkristall, kristall kula, lemurianfrökristall.

Ökenros

Bildas ca 2 meter under marken och består av salt, gips och sand. Stenen liknar en blomma. Den hjälper dig att öppna dig för en högre och djupare mening med livet, kärleken och lyckan. Den producerar själsligomvårdnad, låter dig uppleva universums ljus och kärlek. Förmedlar insikten att du Är Värdefull och skapar trygghet och inre frid i hjärtat. Befriar instängda känslor. Hjälper dig att förstå att ingen har rätt att lägga krav på dig. Ökar din inre kraft. Är kopplad till tredje ögat,kronchakrat och hjärtat. Stenen hjälper dig att stå fast vid beslut du en gång tagit och även att fatta beslut. Hjälper dig att se nya möjligheter i ditt liv. 
Stenen rengörs i solljus, månljus eller med ärkeängeln Mikael hjälp. 
Håll sten i din västra hand och säg: Jag har allt jag behöver i mitt liv. Allt jag önskar sker. Amen

Sorg

Vi upplever alla någon gång en sorg under vår livstid på jorden.
Oavsett om vi hinner ta farvä eller inte, saknar vi ofta vår anhöriga mycket. Men kom ihåg att de alltid är med oss ​​och de vill att vi ska fortsätta våra liv och må bra. Det är okej att träffa en ny partner och känna glädje igen. Men kom ihåg att det är lika viktigt att vi tillåter oss att prata om våra känslor om vi upplever en sorg. En sorg kan också vara att det sista barnet flyttar hemifrån, att din granne flyttar, ett svek, en skilsmässa eller att du  förlorar en vän genom ett missförstånd. En sorg betyder inte alltid att personen har lämnat jordelivet. Om någon har en sorg, är det viktigt att lyssna på den som är ledsen, förmedla en kram och lyssna på personen. En kram kan läka ett hjärta! Du ska inte ge några råd! Du behöver bara lyssna om och om igen på din vän! Genom att lyssna växer vi.

Döden, ska vi inte frukta det är bara en ny resa, när själen lämnar jorden återvänder vi åter hem och blir fria själar. Vi kan besöka våra nära och kära på jorden varje dag om vi vill och det gör vi ofta!!
Peronen som har en sorg har inte en trasig hjärna, men ett brustet hjärta! Det bästa du kan göra för en sörjande person är att vara ett hjärta utan mun! Om du träffar en person med sorg kan du säga: "Jag har hört vad som hänt" och fråga sedan: "Hur mår du?" och sedan ska du bara lyssna och lyssna ...

Hur bör en sorg att bemötas?

En sorg ska bemötas med kärlek och omsorg. 98% av dem som har någon form av sorg vill prata om sorgen, men 95% av omgivningen vill inte lyssna!!!!

Dagens ensamhet är en stor sorg för många människor. Våga möta blicken på den du möter på gatan och säg hej. Våga gå fram till en uteliggare och prata. Det kan rädda den själens dag och allt detta är helt gratis.

Här är en vacker dikt av Rosamunde Pilcher från hennes bok september

Döden är ingenting alls.
Jag har bara smugit in i rummet intill.
Jag är jag och du är du.

Allt vad vi var för varandra, det är vi fortfarande.
Nämn mig vid mitt gamla vanliga namn.
Tala till mig på det sorglösa sätt som du alltid gjorde.

Använd inte ett annorlunda tonfall.
Bär inte en pressad min av allvar eller sorg.
Skratta som vi alltid skrattade åt de små skämt som vi hade tillsammans.

lek, le, tänk på mig.
Be för mig.
Låt mitt namn få vara på allas läppar, så som det alltid var.

Varför skulle jag vara ur sinne?
Därför jag är ur sikte?
Jag väntar på dig i en paus, någonstans mycket nära, bara runt hörnet.
Allting är bra.

                   www.anglavingar.com       Instagram:annanglavingar        Facebook: Änglavingar